Forum Super Search
 ♦ 
×
HashTag:
Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Train Type:
Train:
Station:
ONLY with Pic/Vid:
Sort by: Date:     Word Count:     Popularity:     
Public:    Pvt: Monitor:    RailFan Club:    

Search
  Go  
Full Site Search
  Search  
 
Sat Jan 20, 2018 18:33:36 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsLoginFeedback
Sat Jan 20, 2018 18:33:36 IST
PostPostPost Trn TipPost Trn TipPost Stn TipPost Stn TipAdvanced Search
Filters:

Blog Posts by svmkumar
Page#    1 Blog Entries  
  
General Travel
0 Followers
475 views
Jan 25 2014 (12:39)  
 

svmkumar   1 blog posts
Entry# 974536            Tags   Past Edits
റെയില്‍ യാത്രയിലെ കല്ലുകടി
അപൂര്വെമായി മാത്രം തീവണ്ടിയില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞാന്‍ ഈയിടെ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രെസില്‍ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയാണ് ഈ കുറിപ്പിനുള്ള പ്രചോദനം. (ഇത് വേണാട്നും പരശുരാമിനും ബാധകം തന്നെ.) വളരെ കുറച്ചു സ്ടോപ്പുകളില്‍ വളരെ കുറച്ചു സമയം നിര്ത്തി് യാണ് ഈ തീവണ്ടി ഇത്ര അധികം യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ഒഴിച്ചുള്ള സ്റ്റേഷനുകളില്‍ വണ്ടി നിര്ത്തു മ്പോള്‍ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു കൂട്ടര്‍ തീവണ്ടിക്കുള്ളില്‍ നിന്നു എത്രയും പെട്ടെന്നു പുറത്തു കടക്കാനായി മല്സ്രബുദ്ധിയോടെ ശ്രമിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍ അതേ ആവേശത്തോടെ അഹമഹമികയാ വണ്ടിക്കുള്ളിലേക്കു ഇരച്ചു കയറാന്‍ പണിപ്പെടുന്നു. ഇത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബോഗികളിലും എല്ലാ വാതിലിനടുത്തും കാണാം. ഈ യുദ്ധം 3,5,7 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തീര്ക്കു കയും വേണം. നൂറുപേര്‍ ഇരിക്കുന്ന ബോഗിയില്‍ നിന്നു അന്പ തു പേര്‍ ഇറങ്ങുകയും അത്രയും പേര്‍ കയറുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ സമയം തികയാതെ വരാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കൈകളില്‍ കുഞ്ഞും തോളില്‍ കനത്ത സഞ്ചിയും ആയി വയോജനങ്ങള്‍ ഉള്പ്പെളടെ ഉള്ളവര്‍ മനപ്പൂര്വചമല്ലാത്ത ഒരു സംഘര്ഷോത്തില്പ്പെളടുന്നു. ഓരോ ബോഗിയുടെയും പ്ലാറ്റ്ഫോര്മ് വശത്തുള്ള രണ്ടു വാതിലുകളില്‍ ഓരോന്ന് കയറാനും
...
more...
ഇറങ്ങാനും ആയി മാറ്റിവച്ചാല്‍, നേര്ക്കു നേരെ ഉള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പകരം ക്രമമായ ഒരു പ്രവാഹം സൃഷ്ട്ടിക്കാന്‍ കഴിയും. ഒരു വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങുന്ന യാത്രക്കാര്ക്ക്ി പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ തുടരാം. മുഴുവന്‍ ആളുകളും ഇറങ്ങുന്നത് വരെ അക്ഷമരായി നില്ക്കാമതെ, മറുവാതിലിലൂടെ കയറാനുള്ളവര്ക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇത് നടപ്പിലാക്കാന്‍, ഈ വാതിലുകളില്‍ ഇന്‍, എന്ട്രി്, സ്വാഗതം എന്നു സൂചന നല്കാം. ബോഗിക്കകത്തും ഇതുപോലെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി ഏത് അറ്റത്താണെന്നു വെളിവാക്കുന്ന ഔട്ട്, എക്സിറ്റ്, നന്ദി വീണ്ടും വരിക തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും സൂചന നല്കാം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെ നൂറു ശതമാനം സാക്ഷരരായ നമുക്ക് അച്ചടക്കത്തിലൂടെ യാത്ര കൂടുതല്‍ സുഖകരം ആക്കാം.
പിന്‍ കുറിപ്പു: തറയില്‍ ഉറപ്പിച്ച പാളങ്ങളില്‍ ഓടുന്ന തീവണ്ടിയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി നിര്മ്മിറച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നിന്നു പ്രവേശിക്കാന്‍ യാത്രികര്‍ രണ്ടു പടി കയറണമെന്ന് റെയില്വോ നിര്ബൂന്ധിക്കരുത്. നിര്ബാ ധം നടന്നു കയറാന്‍ പാകത്തിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രമീകരിക്കാന്‍ വേണ്ട ഗവേഷണം നടത്തണം. ടൈല്സുംന മാറ്ബിളും ഗ്രാനൈറ്റും ഇടുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പരിഷ്ക്കാരം ഞാന്‍ സ്വപ്നം കാണുന്നു.
മോഹന്‍ കുമാര്‍, പട്ടം.

  
425 views
Jan 25 2014 (13:06)
Hareesh Mangalam*^~   3945 blog posts   43285 correct pred (78% accurate)
Re# 974536-1            Tags   Past Edits
Nice write-up. Liked the usage 'അഹമഹമികയാ'
The passengers who wanted to rush inside the train, before those getting down from it was always there. Like someone who faced this issue told earlier 'I can get down only from this train, while you (who want to rush in) can board other trains too'.
Page#    1 Blog Entries  

ARP (Advanced Reservation Period) Calculator

Reservations Open Today @ 8am for:
Trains with ARP 10 Dep on: Tue Jan 30
Trains with ARP 15 Dep on: Sun Feb 4
Trains with ARP 30 Dep on: Mon Feb 19
Trains with ARP 120 Dep on: Sun May 20

  
  

Rail News

New Trains

Site Announcements

 • Entry# 2547009
  Oct 16 2017 (10:21PM)


  As per the recent post , the new Pax Login feature has now been introduced. Here are the details of the feature set. . 1. Now you may login to the site as a Member or a Passenger, or BOTH Member & Passenger at the same time. Passenger login is called "Pax Login"...
 • Entry# 2517609
  Oct 11 2017 (09:33AM)


  As detailed here , last month, some changes were made to the PNR section. In the next phase of this rollout, we shall be further separating "Passengers" from "Members". . 1. "Passengers" will be able to login using ONLY their PNRs (no password). We shall have a Pax Login above the current...
 • Entry# 2418661
  Sep 25 2017 (07:09AM)


  @all: There are some changes coming to the PNR Forum. 1. All PNRs will be anonymized, i.e. you won't see who posted the PNRs or search PNRs by Traveller. This is to better protect the confidentiality of travelling members and their travel plans. However, members will still be able to search their OWN...
 • Entry# 2409730
  Sep 15 2017 (11:46PM)


  In recent times, the number of FM Complaints regarding "targeting me", "offensive content", "sarcastic comment", "bashing", etc. have been increasing. This has led to increased censorship and throttling of open discussions. . This is a clarification that this site is meant for a FREE EXCHANGE of ideas. Some arguments/debates/disagreements/jokes/sarcasm are ALLOWED and are...
 • Entry# 2390218
  Aug 25 2017 (12:59PM)


  There has been a partial rollout of a modification to Timeline entries. The implementation will be complete within a week. 1. Void & RAC buttons have been removed. . 2. TL Entries can now be Edited and Fixed by the original updater, if there are errors. So there is no need to Void TLs...
 • Entry# 2175399
  Feb 23 2017 (01:22PM)


  There has recently been a lot of frustration among RFs when their Station Pics, Loco Pics, Train Pics get rejected because the "number is not showing", "shed is not visible", the loco/train is at a distance, Train Board is too small, "better pic available", etc. . To address this issue, effective tomorrow, ALL...
Scroll to Top
Scroll to Bottom


Go to Mobile site
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.